עורך דין מכרזים

מיהו עורך דין מכרזים?

מכרז הינו הליך בו יכולה חברה לבקש הצעות מספקי שירותים להציע את מועמדותם לקבלת העבודה, כאשר החברה המציעה צריכה לפעול לפי החוקים המאפשרים
הזדמנות שווה להגשת המועמדות.

המועמדים, מצדם, צריכים להוכיח את יכולתם לעמוד בתנאי המכרז ולהתחרות על מקומם מול מציעים אחרים תחת הפרמטרים שנקבעו על ידי מקימי המכרז. 

כמו כן מקימי המכרז יכולים להחליט על פי אלו פרמטרים ייבדקו המועמדים, אם על פי המחיר או על פי איכות עבודתם והכל בהתאם למהות המכרז ובהתאם לחוק.

המכרז מחויב לפי חוק במגזר הציבורי, אך משתמשים בו גם במגזר הפרטי.

עורך דין מכרזים הינו עורך דין מומחה בדיני מכרזים. עורך הדין ילווה וייעץ למתמודדים בהליכי מכרזים, ייצג מתמודדים ומתמודדים פוטנציאלים בעתירות בבתי המשפט,
ינסח מסמכי מכרזים ציבוריים וייעץ לגופים ציבוריים. כמו כן ילווה עורך הדין חברות בהכנת הצעות למכרזים ציבוריים בארץ ובחו"ל.

 

 

עורך דין לסיוע בפרסום מסמכי מכרז

עורך הדין ינסח ויבדוק מסמכי מכרזים ציבוריים: בקשות לקבלת מידע, יצירת תנאי סף למכרז, קביעת אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה, קביעת ערבות המכרז,
הכנה ובדיקה של הצהרות ותצהירים של מציעים, ניסוח חוזים ומסמכים נוספים בהתאם לסוג המכרז.

בנוסף יעסוק עורך הדין במתן חוות דעת משפטיות לגופים ציבוריים וכן לגופים דו מהותיים, לרבות לעניין פטור ממכרזים ממשלתיים,
לעניין מעמדו המשפטי של הגוף הפונה והיקף תחולת דיני המכרזים על אותו גוף. 

 

 

עורך דין לסיוע בהגשת הצעות למכרז

עורך הדין ייתן ייעוץ וליווי למתמודדים בהליכי המכרזים: בדיקת מסמכי המכרז, בדיקת התאמת המציע לתנאי הסף,
הפניית דרישה אל עורך המכרז לצורך שינוי תנאי המכרז כאשר הם לוים בפגם, בחוסר סבירות או נחזים ל"תפורים" לטובת מתמודד כזה או אחר. 

עורך הדין ייתן סיוע במילוי מסמכי המכרז ובהכנת ההצעה תוך הקפדה שההצעה לא תיפסל בשל פגם טכני.,
ניסוח שאלות הבהרה, עריכת התקשרויות עם שותפים וקבלני המשנה. 

לאחר הגשת ההצעה ופרסום החלטת ועדת המכרזים, עורך הדין יבדוק את תקינות הליכי המכרז, יעיין בהצעות היריבים,
יאתר פגמים בהצעה הזוכה וימצה את ההליכים אל מול ועדת המכרזים ובאם יש צורך יפנה לתקוף את המכרז במקרה של הפרת דיני המכרזים.

 

 

ייצוג בעתירות בבתי משפט

עורך הדין ייצג מתמודדים במכרזים כגון חברות פרטיות, חברות זרות ויחידים, בהליכי תקיפה מנהלית בגין קיפוח או הפרת דיני המכרזים. 

עתירה מנהלית בנושא דיני מכרזים באה לתקוף בעיקר את תנאי המכרז או את אי זכיית העותר במכרז.

תקיפת תנאי המכרז נעשית על ידי בדיקת התנאים והאם יש בהם כדי להעמיד את תנאי המכרז כלפי מגישי ההצעות בצורה שאינה שוויונית קרי, מכרז מוטה.

מכרז מוטה הוא פגם בניהול המכרז אשר בית המשפט המחוזי ביושבו כבית משפט לעניינים מנהליים יטה לפסול אותו. 

לעיתים די בהעמדת תנאים אשר יש בהם כדי לקפח בצורה מסוימת את חלק מן המתמודדים במכרז, בצורה בה יינתן תעדוף לגורם כזה או אחר, במכרז עצמו.

כמו כן יש מקרים בהם צד למכרז אשר זכה בו לא העמיד ערובה מתאימה או לא עמד בתנאי המכרז ויש לפסול אותו. 

בנוסף עורך דין מכרזים ייצג בעתירות בבתי משפט בנושאים הבאים:

עורך הדין ייצג גופים ציבוריים ועורכי מכרזים.

עורך הדין יגיש עתירות ותובענות לבתי המשפט האזרחיים ולבתי המשפט לעניינים ממנהליים.

עורך הדין יגיש ערעורים לבית המשפט העליון ועתירות לבג"ץ.

עורך הדין יתבע פיצויים בגין שלילה שלא כדין של זכיה במכרז ציבורי.

עורך הדין יתקוף החלטות פטור מפרסום מכרזים פומביים ועוד.

נגן וידאו

פנה עכשיו וקבל אבחון ומענה ראשוני

התקשר
פניה בוואטסאפ
דילוג לתוכן