עורך דין תכנון ובניה – מה תפקידו? כיצד יוכל לסייע לך?

מהו עורך דין תכנון ובניה? במה הוא מטפל?

תחום התכנון והבניה משפיע באופן ישיר על כל בעלים של דירה או נכס נדל"ן אחר אשר נדרש לעמוד במסגרת של חוקים המגדירים מה מותר לעשות בנכס,
כמה מותר לבנות ומה השימושים המותרים בנכס.

מעבר לכך ועדות התכנון קובעות מדיניות כללית לאופי ונראות השכונה והעיר מבחינת צפיפות,
שטחים ציבוריים וירוקים שימושי מסחר ותעסוקה והיבטי תחבורה ותנועה.

עורך דין מומחה מקרקעין וכן דיני התכנון והבניה מכיר על בוריו את הוראות חוק התכנון והבניה ואת התקנות וההנחיות הרבות שהוצאו לאורך השנים.

עורך הדין עוסק במתן יעוץ משפטי, חוות דעת וייצוג בתחום דיני התכנון והבניה.

עורך הדין עוסק הן בהיבטים פליליים, הן בהיבטים המנהליים והן בהיבטים האזרחיים של דיני התכנון והבניה כגון ייצוג בהגשת התנגדויות לתכניות מפורטות ובקשות להקלה,
ייצוג בעררים על החלטות מוסדות התכנון לדחות או לאשר תכנית, בקשות להיתרי בניה, הקלות או שימוש חורג.

בנוסף עורך דין תכנון ובניה ייצג בתביעה לפיצוי בגין ירידת ערך מקרקעין, היטלי השבחה, הגשת התנגדויות לתכניות פרצלציה,
ייצוג בהליכים משפטיים שונים הנוגעים למפגעים סביבתיים ומטרדים ועוד. 

 

 

 

 

עורך דין פינוי בינוי

בפרויקט של פינוי בינוי ליזם יש עורך דין מטעמו ולכן חיוני שלדיירים בפרויקט יהיה עורך דין שייצג אותם כבר משלב החלטת הדיירים
וההסכמה להתחיל פרויקט של פינוי בינוי ולפני ההתקשרות עם היזם.

עורך הדין ישתתף באספות דיירים בהם יספק הסברים על המשמעות המשפטית של ההסכם כולל משמעות חתימה/ אי חתימה  על ההסכם. 

עורך הדין מייצג את הדיירים במשא ומתן על התמורות והביטחונות שהם יקבלו מהיזם/קבלן.

הדיירים אמורים לקבל ערבויות בנקאיות לתקופת הבניה ולאחריה לרבות ערבות חוק מכר האומרת שאם הקבלן הורס את הדירה
הם יקבלו דירה חדשה בשווי דירה חדשה שתיבנה

 

 

 

עורך דין תמ"א 38 והתחדשות עירונית

תמ"א 38, תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה, היא אחד מסוגי הפרויקטים של התחדשות עירונית.

כיוון שעלות חיזוק בניין היא יקרה מאוד ולכן מאפשרים תוספת זכויות בניה במקרקעין בתמורה לחיזוק הבניין.

הדיירים יכולים לקחת על עצמם את תכנון וביצוע הפרויקט ולחלק ביניהם את זכויות הבניה הנותרות אך לרוב יעדיפו התקשרות
עם יזם שיזכה לזכויות בניה אך יחזק את הבניין ולעיתים אף ישדרג את הדירה. 

ליווי משפטי של פרויקט כזה הוא סבוך ומורכב ודורש ידע ומיומנות בתחומי משפט שונים. 

עורך הדין יבחן את היזמים והצעותיהם, יגשר בין הדיירים השונים, יסייע בהשגת מימון ליזם,
ייצג בוועדות התכנון והבניה, יבטיח זכויות הדיירים לאורך הפרויקט  ועוד.

 

 

 

עורך דין עסקאות קומבינציה

עסקת קומבינציה במקרקעין הינה אחת מעסקאות הנדל"ן הנפוצות בארץ. העסקה מתבצעת בין בעלי קרקע ליזם/קבלן.

בעל הקרקע מוכר חלק מסוים ממנה ליזם בתמורה לנתח מהנכס העתידי.

זוהי עסקת חליפין בין בעל הקרקע המוכר אדמתו ליזם בתמורה לשירותי בניה.

הקבלן מקבל קרקע לבניה ללא צורך בהשקעת הון. 

עורך הדין יבצע בדיקה יסודית של תנאי עסקת הרכישה ובחינה מדוקדקת של המודל העסקי המתאים ביותר,
יכין חוזה וילווה את העסקה לאורכה.

 

 

 

עורך דין הרחבה והגדלה של זכויות בנייה

עורך דין מקרקעין המתמחה בהיתרי בניה ואישורי חריגות בניה. העבודה נעשית ברוב מול העיריות והרשויות.

עורך הדין יבדוק ויחשב את זכויות הבניה בנכס הנדל"ני.

עורך הדין יבחן נתונים רבים כגון התכניות החלות על השטח, מדיניות הרשות המקומית, תקפות היתרי הבניה,
היעוד והשימושים של המגרש לפי תב"ע ועוד ולאחר בחינת כלל ההיבטים ימליץ על הרחבת הזכויות ויטפל בבקשה. 

 

 

 

עורך דין התנגדות לתכנית בנייה

עורך דין המתמחה במקרקעין ומומחה לתחום היתרי הבניה .

עורך הדין ייצג מתנגדים להיתרי בניה וילווה אותם בפני מוסדות התכנון וועדות התכנון, ועדות ערר,
עתירות מנהליות והליכים שונים בפני גופים מנהליים ובתי משפט

 

 

 

עורך דין התנגדות לתכנית מתאר ובניין עיר

כאשר מתגבשת תכנית באחת מן הוועדות, חשוב לערב עורך דין שמומחה לענייני תכניות מתאר ולניהול הליכים בוועדות התכנון.

עבודה מוקדמת ובמקביל להליכי התכנון עצמם עשויים למנוע מצב של הגשת התנגדויות.

עורך הדין חייב להיות בעל ניסיון רב ושעיקר עבודתו היא בתור עורך דין תכנון ובניה שכן יש להכיר לעומק את החוקים
והתקנות וכל הקשור אל התנגדות לתכנית מתאר מקומית.

זמן הגשת התנגדות לתכנית מתאר הוא במהלך תקופת ההפקדה אך חריג אחד המאפשר תקיפת תכנית הוא מקרה בו הרשות התכנונית
לא אספה מידע על התכנית המתגבשת באופן מספק. 

התקופה להגשת ההתנגדות עשויה להשתנות בין תכנית לתכנית כאשר ברוב הגדול של המקרים מדובר בתקופה של חודשיים.

רמת ההקפדה על המועדים הינה גבוה ולרוב התנגדויות המוגשות לאחר תום המועד, לא מתקבלות.

על כן עורך הדין צריך להתכונן אליה מוקדם ככל האפשר ולהתייחס לכלל ההיבטים הרלוונטיים ותלווה בחוות דעת מומחים.

ניתן להתנגד לתכנית בניין עיר מסיבות מגוונות, החל מטענות הנוגעות לסתירת תכניות הבוהות ממנה בהיררכיה התכנונית
ועד טענות בדבר פגיעות אפשריות כגון תכנון לקוי של מערך התחבורה או תכנון פגיעה סביבתית צפויה.

 

 

 

עורך דין התנגדויות בתחום תכנון ובניה ביהודה ושומרון

מקרקעין ברחבי יהודה ושומרון, נרשמים בדרך שונה מאשר מקרקעין בתוך "הקו הירוק".

המקרקעין ביהודה ושומרון רשומים בעיקר במנהל האזרחי בבית אל ורובם גם על ידי חברות משכנות אשר משמשות תחליף לרישום בטאבו.

החברות המשכנות דורשות לשם ביצוע העברת הזכויות בספריהן את כל המסמכים הנדרשים לטאבו,
דהיינו אישורי מיסוי ובנוסף מסמכים פנימיים ייחודיים לכל חברה, מה שמסרבל ומאריך רישום וטיפול בכל נושאי התכנון והבניה באזור.

תחום התמחות זה הינו ספציפי וכרוך בידיעת הדין הירדני. עורך הדין ילווה יזמים, קבלנים ורוכשי דירות ונכסים ביהודה ושומרון.

על עורך הדין להכיר את המצב המשפטי הייחודי באזורים הללו  וכן את הגופים שפועלים בו על בוריים שיוכל להגיש התנגדויות.

הייצוג של עורך הדין נעשה בין היתר בעררים בענייני תכנון ובניה 

 

 

 

עורך דין ייצוג בוועדת תכנון ובנייה

ועדות תכנון ובניה מחויבות על פי חוק להעניק לאזרחים הרואים עצמם כנפגעים מהחלטות הוועדה, זכות להופיע בפני הועדה.

מתוקף תפקידה של ועדת תכנון ובניה כאחראית על תכניות המתאר השונות וכן על מתן או שלילה של היתרי בניה,
לוועדת תכנון ובניה יש השפעה עצומה על חיי התושבים בתחומה.

פניה לשם שינוי החלטה שהוועדה קיבלה נקראת התנגדות וניתן להגישה מסיבות שונות. עורך הדין יבדוק כיצד תוגש ותוצג ההתנגדות ומה ייכלל בתוכה.

על עורך הדין להכיר היטב את דיני התכנון והבניה ואת אופיין של הועדות השונות. 

 

 

נגן וידאו

פנה עכשיו וקבל אבחון ומענה ראשוני

התקשר
פניה בוואטסאפ
דילוג לתוכן