עורך דין נוער – כיצד יוכל לסייע לך?

בני נוער עשויים למצוא עצמם במפגש עם עולם המשפט, במקרה של אירוע פלילי בו
הם היו מעורבים, בין אם כחשודים ובין אם כעדים או נפגעי עבירה.

עולם המשפט הפלילי מתייחס לעולם בני הנוער בצורה שונה המתחשבת בחוסר
בשלותם ומגבלתם בהבנת מעשיהם ביחס למבוגרים. על מנת לצלוח את ההתמודדות
עם עולם זה, רצוי להיעזר בשירותיו של עורך דין נוער.

 

סוגיות משפטיות הנוגעות לבני נוער

אחד המקרים הנפוצים של מעורבות בני נוער עם עולם המשפט הוא במקרה של עבירות סמים.

בני נוער המביעים סקרנות ביחס לשימוש בסמים מסוכנים עשויים למצוא עצמם בחדר החקירות.

מקרה נוסף הוא של מעורבות בעבירות אלימות כגון עבירות תקיפה או מעורבות בתגרה.

כמו כן, עשויים בני נוער להיות מעורבים בעבירות של הפצת סרטונים אינטימיים או עבירות מין. 

 

ייצוג נער החשוד בעבירה

כאשר נער נחשד בביצוע עבירה, בידי מערכת אכיפת החוק כלים חקירתיים הזהים לכלים
הננקטים ביחס למבוגרים.

עם זאת, נדרשות הרשויות לנהוג בצורה רגישה ביחס לבני נוער וקיימות הוראות ייחודיות הנוגעות
לאופן בו יש לחקור נער החשוד בעבירה.

על מנת לוודא כי הוראות אלו יקוימו כלשונן, רצוי להיות מיוצג בשלב החקירה על ידי עורך דין נוער. 

 

ייצוג נער או נערה נפגעי עבירה

כשם שבני נוער עשויים למצוא עצמם בצד הפוגע, קיימים מקרים לא מעטים שבהם נער או נערה
נפלו קורבנות לעבירות שבוצעו כנגדם.

כך במקרים של נערים שסרטון אינטימי שלהם הופץ ברבים, או שנוצלו על ידי אדם אחר,
כמו גם במקרים של בני נוער שהותקפו או נשדדו.

החוק מספק מספר הגנות לנפגעי עבירות, ובאופן ייחודי לבני נוער ומוטב כי ימצו את
זכויותיהם על ידי עורך דין נוער. 

 

מיצוי המיטב מההליך המשפטי

ההליך הפלילי כולל מספר שלבים אשר הבנתם באופן מעמיק היא מנת חלקו של עורך דין אשר
עוסק בתיקים מעין אלו כדבר שבשגרה.

הדרך לגשר על פערי הידע בין בני נוער לרשויות אכיפת החוק לטובת מיצוי מלא של זכויות הנער
או הנערה המוצאים עצמם במוקד של אירוע פלילי, היא באמצעות פניה לעורך דין נוער מקצועי ומנוסה.

נגן וידאו

פנה עכשיו וקבל אבחון ומענה ראשוני

התקשר
פניה בוואטסאפ
דילוג לתוכן