עורך דין ביטוח – מה תפקידו? ובמה יכול לסייע לך?

מיהו עורך דין ביטוח?

מרכז ההגדרה של "ביטוח" עומד "הסיכון".

כלומר, ביטוח נעשה כנגד סיכונים אשר בהתממשותם נגרם נזק למבוטח (אלו סיכונים טהורים לעומת ספקולטיביים).

ביטוח הינו, בדרך כלל, עסקה פיננסית: המבוטח משלם פרמיה בתמורה לכך שהמבטח יקח על עצמו את הנזק שנגרם בקרות המקרה הביטוחי –
הסיכון, או חלקו.

"אוהבי סיכון" – אשר לא יעשו ביטוח כלל או מינימאלי, ולעומתם "שונאי סיכון" – הצפויים לעשות ביטוח מלא ומקיף.

חברת הביטוח הינו גוף פיננסי אשר מטרתו לייצר רווחים.

באופן טבעי ציפיית המבוטח הינה שחברת הביטוח תתן כיסוי להתחייבויותיה ותשלם לו תוך זמן קצר את המגיע על פי הסכם הביטוח.

ברם, במקרים רבים נוטות חברות הביטוח להערים קשיים מתוך ניסיון להתחמק מהתשלום או להקטינו ככל האפשר. 

 

 

עורך דין ביטוח – חוזה ביטוח?

כמו כל חוזה, גם חוזה ביטוח נכרת בהצעה, קיבול וגמירות דעת.

על פי חוק החוזים, חוזה יכול שיעשה בכתב, בעל-פה או בדרך אחרת, כדוגמת דואר אלקטרוני. עיקרי החוזה הינם דמי הביטוח ומקרה הביטוח.

 

 

 

התיישנות בדיני ביטוח

בדיני ביטוח, למעט תביעה על פי חוק הפלת"ד (בה תקופת התיישנות רגילה), ישנה תקופת התיישנות מיוחדת.

על פי חוק חוזה ביטוח נקבעה תקופת התיישנות של שלשו שנים המתחילה "לרוץ" מיום קרות מקרה הביטוח (בהסכמה ניתן להאריך את התקופה). 

לכן, סמוך לאחר שמתרחש "המקרה הביטוחי" כדאי להוועץ ללא שיהוי עם עורך דין העוסק בדיני ביטוח,
כדי שחלילה לא תעבור תקופת ההתיישנות ויווצר מחסום דיוני פרוצדוראלי להגשת התביעה כנגד חברת הביטוח וממילא לקבלת פיצוי בגין הנזק שנגרם למבוטח. 

 

 

עורך דין מומחה ביטוח 

עורך דין ביטוח העוסק ובקיא בענייני ביטוח ובדיני ביטוח יסייע בהתמודדות (הבלתי שוויונית) ובהתנהלות מול חברות ביטוח,
הן במישור הפרוצדוראלי והן במישור המהותי – ענייני. 

חשוב להדגיש, כי עורך דין מומחה העוסק בתחום הביטוח עשוי להועיל לא רק בקבלת תגמולי הביטוח –
לאחר שאירע המקרה הביטוחי ונגרם הנזק, אלא אפילו עוד לפני כן – בשלב המקדמי.

יש בידי עורך דין המתמחה בדיני ביטוח למקסם עבור המבוטח את התועלת והיתרונות מול חברת הביטוח, ואולי אף להקטין את תשלומי הפרמיה. 

חשוב לדעת ולזכור, כאשר מבוטח מיוצג באמצעות עורך דין אסור לחברת הביטוח ולנציגיה לפנות למבוטח עצמו והיא מחוייבת לפנות אל יורך דינו,
בא כוחו של המבוטח.

כך, בכל מקרה שחוקר או נציג מטעם חברת הביטוח יוצר עמכם קשר, טוב תעשו לעצמכם אם תפנו אותו אל עורך הדין המייצג אתכם.

כך או אחרת, טוב להיוועץ עם עורך דין מומחה ובקיא בענייני ביטוח ולקבל ייועץ משפטי בדיני ביטוח,
עוד בשלב שלפני חתימת הסכם הביטוח ועל אחת כמה וכמה לאחר שאירע המקרה הביטוחי,
אפילו
טרם הפגישה עם נציגי חברת הביטוח, אשר פועלים בשם ולמען ומטעם חברת הביטוח, לה אינטרס מסחרי –
עסקי הפוך מזה של המבוטח, כאמור לעיל. עורך הדין יאבחן ייעץ וידריך, יסמן את "המוקשים" וישלה אותם לטובת המבוטח.

ללא ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין בתחום הביטוח עלול המבוטח לומר או לעשות דברים, בתום לב,
אשר ישמשו נגדו יזיקו לו וישללו או יקטינו את תגמולי הביטוח המגיעים לו. 

 

 

 

עורך דין תביעות שיבוב

תביעת השיבוב ("תחלוף" או "סוברוגציה") הינה מצב בו חברת הביטוח חוזרת ותובעת כספים אשר שולמו על ידה למבוטח בגין נזק שגרם לו גורם אחר – צד ג'.

סע' 62 לחוק חוזה ביטוח מעניק זכות למבטח ל"הכנס לנעלי" הניזוק (המבוטח) ופועלת במקומו, אפילו מבלי שיהא מודע לכך. 

בכל מקרה בו מוגשת תביעת שיבוב כדאי להסתייע בעורך דין המומחה בענייני ביטוח היכול לסייע בהתגוננות כנגד תביעת השיבוב מטעם חברת הביטוח.

עילת התביעה תהא, בדרך כלל רשלנות ו/או הפרת חובה חקוקה.

 

 

עורך דין ביטוח חיים וביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים הינו למעשה פוליסת ביטוח חיים (ריסק מוות) עליה ניתן להוסיף גם ביטוח אובדן כושר עבודה, בהתאם להעדפות המבוטח,
המשלבת אפיק חיסכון המזכה קבלת פנסיה חודשית בהגיע החוסך לגיל פרישה

כך למשל, כאשר אדם נוטל משכנתא, אחד מתנאי הסף אשר מציב הבנק הינו עריכת ביטוח חיים ללווה.

במצב זה, אם חלילה מתרחש המקרה הביטוחי, הרי שהמבטח הוא הוא הפורע את יתרת סכום ההלוואה המובטחת במשכנתא.

כאשר המבטח איננו מקיים התחייבותו ואיננו פורע את תגמולי הביטוח רשאים יורשי המבוטח או שותפיו להלוואה
לפנות לעורך דין המתמחה בדיני ביטוח אשר יגיש תובענה מתאימה לבית המשפט המוסמך. 

 

 

עורך דין ביטוח פרטי לעומת ביטוח ציבורי

נהוג לחלק את תחום דיני הביטוח לשני ראשים עיקריים. האחד ביטוח פרטי, והשני ביטוח ציבורי. 

בתחומים בהם הסיכון גדול המדינה החליטה להסדיר אותם רגולטורית – כלומר באמצעות חקיקת "ביטוח חובה".

ענייני הביטוח המרכזיים שהוסדרו בחקיקה הינם ביטוח לאומי וביטוח בריאות ממלכתי (חובה לכל תושב ישראל). חשוב לציין,
כי המוסד לביטוח לאומי מעניק קצבה אחת בלבד לזכאי, זו הגבוהה מבין אלו להן זכאי המבוטח.

מעבר לשני אלו, קיים גם ביטוח ציבורי כנגד נזקי טבע בחקלאות (כאשר הוכרז כי אירע "
אסון טבע"; ביטוח ציבורי כנגד נזקי מלחמה לרכוש (מס הכנסה אחראי על תשלום על נזקי רכוש כאמור מקרן מיוחדת)
על פי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים;
ביטוח חובה לרכב על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

גם בענייני ביטוח ציבורי אלו, אשר לכאורה מסופקים על ידי המדינה, יש בידי עורך דין לענייני ביטוח לסייע רבות במיצוי ומימוש הזכויות המגיעות.

 

 

עורך דין ביטוח לאומי

עורך דין ביטוח לאומי כולל, בין היתר, את ההתמחויות הבאים: 

עורך דין קצבת זקנה – כל מי שמגיע לגיל 70 (בין אם שכיר ובין אם עצמאי) מקבל קצבה מהמדינה.
אם יש בן-זוג, מקבלים קצבה משותפת,שהיא גבוהה יותר מקצבת יחיד.
מדובר בקצבה סוציאלית ולפיכך אין קשר בין הקצבה לבין התשלום שאנו משלמים במשך השנים.

 

עורך דין מזונות – כאשר אבות גרושים לא משלמים מזונות שנפסקו להם עבור גידול ילדיהם, ולאמהות החד-הוריות אין את הכסף לכך,
המוסד לביטוח לאומי משלם את המזונות והינו רשאי לחזור ולגבות את התשלום מהאב.

 

עורך דין פשיטת רגל של מעביד – ברגע שמעביד פושט רגל (כאשר מדובר בעוסק) או מפורק (בתאגיד), העובדים זכאים לפיצויי פיטורין.
אם אין די כסף לשלם פיצויים לעובדים, המוסד לביטוח לאומי משלמם (עד לתקרה הקבועה בחוק), ולאחר מכן הופך להיות נושה המעביד.

 

עורך דין נכות כללית – אדם שהוא נכה זכאי לקבלת קצבת נכות מהמדינה, מעל דרגה מסויימת.
זכות זו מקורה בתפיסה הסוציאלית של החברה הישראלית.

 

עורך דין תאונות עבודה – עובד משלם מתוך משכורתו תשלומי חובה, בין היתר, עבור ביטוח לאומי. מתוכו חלק מהסכום המשולם נועד לתשלום פנסיה וכו',
וחלקו לתאונות עבודה.
באופן כללי, עובד שנפגע בתאונת עבודה זכאי לקצבה או למענק חד-פעמי.
הזכות לקצבה או למענק החד-פעמי מקורם בעצם הפגיעה בעבודה, ללא תלות באשם או באחריות.
אם היקף הפגיעה הוא מצומצם יחסית (האחוזים נקבעו בחוק ובתקנות ומשתנים מעת לעת) העובד מקבל מענק חד-פעמי, ומעבר לכך הוא מקבל קצבה.
ככל שהפגיעה גדולה מתווספת לקצבה גם ניסיונות שיקום, עזרה, תמיכה וכיו"ב. גם לסכום פיצויים בגין תאונות עבודה יש תקרה.

 

עורך דין סיעוד – ניתן לקבל סיוע סיעודי באמצעות עובדי המוסד לביטוח לאומי או באמצעות ספקי שירותי סיעוד.
תקרת הביטוח לתשלום תגמולים איננה תמיד ריאלית ומוגבלת בתקרה הקבועה בחוק ובתקנות.

 

עורך דין ניידות – הכוונה לנכים עם מגבלת ניידות. מדובר כאן על הלוואה עומדת לרכישת מכונית, כיסא גלגלים, עזרה ועזרים.

 

עורך דין אבטלה – דמי אבטלה הינה קצבה, לתקופה מסויימת או עד למציאת עבודה חילופית, המשולמת לזכאים אשר היו שכירים והפסיקו לעבוד.
לאחר מכן, יתכן ותשולם לאדם הבטחת הכנסה.

 

עורך דין קצבת שאירים – משולמת לשארים של נפטרים שהיו זכאים לקבלת קצבאות שונות מהמל"ל אילו נשארו בחיים (לדוגמה,
אלמנה ויתומים של נפגע בתאונת עבודה).

 

עורך דין מתנדבים – יש רשימה של פעולות התנדבותיות, שאם אנשים מעורבים בהם והם נפגעים,
המוסד לביטוח לאומי מכסה את הפגיעה (לדוגמה, הורים מלווים שנפגעים בטיולים של בית-ספר).

 

עורך דין נפגעי תאונות איבה – זכות של נפגעים מכוח חוק נפגעי תאונות איבה.
גובה הקצבה הוא קרוב לסכומים שמשולמים בגין פגיעה בעבודה, עד לתקרה מסוימת.

 

 

 

נגן וידאו

פנה עכשיו וקבל אבחון ומענה ראשוני

התקשר
פניה בוואטסאפ
דילוג לתוכן