עורך דין אבטחת מידע – כיצד יוכל לסייע לך?

תחום אבטחת המידע נוגע כמעט לכל בית עסק או ארגון הפועלים במדינת ישראל.

פגמים בתפעול מערך אבטחת מידע אשר עומד בתנאי החוק, עשוי לא רק להעמיד את העסק
שפרטים השמורים תחת ידיו עשויים לדלוף בפני פגיעה תדמיתי אלא גם מפני תביעות משפטיות.

מסיבה זו, על כל בית עסק לתת את הדעת לסוגיות אלה במסגרת ייעוץ עם עורך דין אבטחת מידע.

 

סוגיות משפטיות באבטחת מידע

הסוגיות המשפטיות בתחום זה נגזרות מהוראות העל של חוק הגנת הפרטיות אשר מבוסס על
הכוונה של רשויות המדינה להגן על פרטיות אזרחיהם. כמו כן, אחת מהזכויות שזכו למעמד חוקתי
במסגרת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו היא הזכות לפרטיות. 

 

המקור החוקי לדרישות אבטחת מידע

הממד האופרטיבי של זכות זו ביחס לארגונים ועסקים בא לידי ביטוי בתקנות האבטחה.

תקנות אלו קובעות מספר רמות של אבטחה אשר נגזרות מהיקף הפרטים אשר מנוהלים
על ידי בית העסק ומאופיים.

הסקאלה נעה בין דרישות אבטחת מידע בסיסיות ביחס לחברות המחזיקות במאגרים בסיסיים
ועד לדרישות מחמירות ביחס לגופים המחזיקים בפרטים אישיים ורגישים. 

 

ייצוג וייעוץ משפטי כמפתח להצלחת הארגון

לצד הצורך של כל ארגון לנהל כיאות את חשבונותיו ועובדיו ולפעול לשיווקו בקרב לקוחותיו
הפוטנציאליים, עליו לעשות את המירב על מנת למנוע אי עמדיה בהוראות החוק הנוגעות
לניהול מאגר מידע.

על מנת להשיג מטרה זו בצורה מיטבית, רצוי להתייעץ עם עורך דין אבטחת מידע אשר
מנוסה בליווי חברות, עסקים וארגונים. 

נגן וידאו

פנה עכשיו וקבל אבחון ומענה ראשוני

התקשר
פניה בוואטסאפ
דילוג לתוכן