עורך דין תביעה נגזרת – מיהו? כיצד יוכל לסייע לך?

מיהו עורך דין תביעה נגזרת? במה הוא מומחה?

עורך דין תביעה נגזרת הוא עו"ד מסחרי שתחום מומחיותו הוא בדיני חברות / תאגידים,
ניירות ערך, הגבלים עסקיים, שוק ההון, ליטיגציה מסחרית.

 

מה היא תביעה נגזרת?

תביעה נגזרת הינה מנגנון יציר הפסיקה אשר עוגן בשנת 1999 בחוק החברות. 

תביעה נגזרת היא תביעה המוגשת על ידי בעל מניות, דירקטור או נושה, בשמה של החברה
עצמה בגין נזק שנגרם לטענתו לחברה.

בעל מניות, דירקטור או נושה המעוניין להגיש תביעה נגזרת צריך להבין כי מדובר
בתביעות מורכבות העשויות להימשך זמן רב.

הליך התביעה הנגזרת הוא הליך יוצא דופן הן מבחינת דיני החברות והן מבחינת הליכי בית המשפט.

שכן בהליך זה מתאפשר לבעל מניות או לדירקטור בחברה להגיש תביעה שלא בשמו או בשל
פגיעה אישית בו – אלא מכוח עילת תביעה של החברה עצמה. 

ייחודה של התביעה הנגזרת הוא בכך שהתובע מפעיל את כוח התביעה של החברה
במקרים בהן החברה אינה עושה זאת.

בתביעה נגזרת לא מגישים ישירות את התביעה לבית המשפט, אלא יש לבקש תחילה
אישור להגשת התביעה.

הגשת בקשה לניהול תביעה נגזרת היא למעשה פעולה שנועדה להשיב לחברה עצמה
כספים או חסרון כיס.

רוב הבקשות להגשת תביעה נגזרת נגד חברה נדחות בדרך כלל בשל כך שמדובר
בסכסוכים בין בעלי מניות הנחזים להיות תביעה בשמה של החברה.

כדי שתביעה תהיה באמת בשמה של החברה, על התובע להוכיח כי נפגעה זכותה של החברה.

מיעוטן של התביעות המוגשות כתביעה נגזרת מאושרות גם כתביעה נגזרת.

הפיצויים והסעדים של תביעה נגזרת מגיעים אל החברה עצמה, כאשר גם מגיש התביעה
מתוגמל על ידי בית המשפט.

יש לציין כי בתביעות בתחום של ניירות ערך, הרשות לניירות ערך עשויה להשתתף ואף לממן
במלואן את הוצאות המשפט של התובע, במטרה לקדם את האכיפה הפרטית של דיני ניירות ערך.

 

 

התנאים להגשת תביעה נגזרת:

התנאים להגשת תביעה נגזרת ואישורה על ידי בית המשפט נבעו בהוראת סעיפים
194-206 לחוק החברות כאשר על פי החוק נקבע כי על מנת שתביעה תוכר
כתביעה נגזרת על בית המשפט לבחון התקיימותם של שורה של תנאים דיוניים ומהותיים.

במסגרת התנאים הדיוניים המפורטים בחוק על המבקש להגיש תביעה נגזרת, לפנות
בכתב לחברה ולדרוש ממנה למצות את זכויותיה בדרך של הגשת תובענה.

על החברה להודיע לתובע על הדרך שנקטה בכתב בתוך 45 יום מיום קבלת הדרישה.

התובע יהיה רשאי להגיש תביעה נגזרת (באישור בית המשפט) במקרים הבאים:

 • החברה לא השיבה לפניה בכתב 
 • החברה הודיעה כי תגיש תביעה אך לא הגישה תביעה תוך 75 יום מיום ההודעה 
 • החברה דחתה את הדרישה

יש לציין כי אם קיים ניגוד עניין שבו ברור כי ההנהלה לא תגיש את התביעה בעצמה או שמסיבה
כלשהי הדרישה עצמה עלולה לפגוע באפשרות לקבלת סעדים בתביעה,
הרי שאין חובה בחוק לפנות אל החברה.

 

התנאים המהותיים הקבועים בחוק להגשת תביעה נגזרת הם: 

 • על התובע לשכנע את בית המשפט כי התביעה וניהולה הן לטובת החברה –
  בית המשפט יבדוק כי מגיש התביעה הנגזרת מגיש תביעה בשם החברה ולא
  תביעה אישית במסגרת היחסים שבין בעלי המניות בחברה או בתביעה
  למניעת קיפוח הנחזת לתביעה נגזרת.
   
 • התובע אינו פועל בחוסר תום לב – בית המשפט יבדוק כי בעלי המניות לא יעשו
  שימוש בתביעה כדי לנצל או לקדם אינטרסים אישיים שלהם על חשבון החברה,
  נושאי המשרה או בעלי המניות האחרים.
   

  יש לזכור כי תביעה נגזרת היא חריג לכלל לפיו בעלי המניות אינם מתערבים בניהול
  החברה ובית המשפט יקפיד שאכן השימוש בתביעה הינו מתום לב ולטובת החברה בלבד.

נגן וידאו

פנה עכשיו וקבל אבחון ומענה ראשוני

התקשר
פניה בוואטסאפ
דילוג לתוכן