עורך דין ערעור לבית המשפט המחוזי

מתי ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי?

זכות הערעור היא אחת הזכויות החשובות במערכות משפט.

ערעור הוא הליך במשפט בו אחד מן הצדדים (או שני הצדדים) אינו מסכים עם פס הדין שניתן.

לפיכך הוא פונה לערכאה גבוהה יותר שתדון שנית בנושא ויתכן שתשנה את הפסיקה. עם זאת לא תמיד ישנה זכות אוטומטית להגיש ערעור.

ישנם מקרים בהם יש לבקש מבית המשפט את הרשות לערער ורק בהינתן אישור ניתן לערער.

ככלל, על כל פסק דין ישנה זכות לערער פעם אחת בערכאה בוהה יותר.

אם ניתן פסק דין כנד אדם בבית משפט השלום, יש לו זכות אוטומטית להגיש ערעור על פסק הדין בבית משפט המחוזי. 

הזכות האוטומטית לערעור קיימת רק לאחר שכבר נתקבל פסק הדין הסופי.

ערעור על פסק דין שנתן בית משפט השלום יוגש לבית המשפט המחוזי.

כמו כן גם פסקי דין שהתקבלו בערכאות אחרות לדוגמת פסק דין שניתן בבית משפט לתביעות קטנות, פס דין שניתן על ידי המפקח/ת על המקרקעין,
בית משפט לענייני משפחה – גם עליהם נערער לבית המשפט המחוזי.

 

 

על מה ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי?

חשוב לדעת שכאשר רוצים להגיש ערעור על פסק דין של בית משפט קמא, הדין אינו מאפשר להגיש ערעור על עובדות משפטיות שבית משפט קמא
קבע ולא הוגשה עליהן בקשת רשות ערעור. 

ערעור לא נועד לאפשר לצדדים להעלות טיעוניהם מחדש, ערעור צריך להיות מבוסס על טענה לטעות משפטית.

בערעור לבית המשפט המחוזי חשוב להתמקד בהחלטת השופט ובדרך שבה בחר לנתח את פסק הדין, בפרשנותו לעובדות ולכתבי בי דין שהגישו הצדדים,
באופן קבלת החלטתו על סמך הראיות ובטיב הממצאים שהוצגו לבית המשפט בערכאה הקודמת. 

 

 

מה ההשלכות של הגשת ערעור לבית המשפט המחוזי?

ערעור לבית המשפט המחוזי כרוך בהשקעה כספית לא מעטה, ובסיכונים מסוימים שיש לקחת בחשבון.

יש לחשב היטב את סיכוי הערעור להתקבל לפני הגשתו. 

נגן וידאו

פנה עכשיו וקבל אבחון ומענה ראשוני

התקשר
פניה בוואטסאפ
דילוג לתוכן