עורך דין היטל היצף – מיהו? כיצד יוכל לסייע לך?

עורך דין היטל היצף

חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, תשנ"א 1991 , עוסק בסוגים של היטלי סחר.

מטרתו של החוק לסייע לתעשייה המקומית בהתמודדותה עם סחר בלתי הוגן,
מתוך הכרה כי גרימת נזק לייצור המקומי על ידי יבוא במחירי היצף אינו הוגן
ועל כן יש לאפשר נקיטת אמצעים למניעת הנזק בדרך של הטלת היטל.

עו"ד היטל היצף בתחום הוא עו"ד מסחרי בינלאומי מומחה לדיני הסחר הבינלאומי,
מעורה בהסכמים בינלאומיים במסגרת ארגון הסחר העולמי, בהסכמי סחר בין ישרא
ל
למדינות שונות, בייצור ובייבוא העולמי ועוד.

הטיפול בתיקי היצף דורשים מומחיות ומקצועיות רבה של המייצגים ולכן חשוב
לפנות לעורך דין שזו התמחותו.

 

מהו יבוא בהיצף?

היצף הינו תופעה של אפליית מחירים בין שווקים במדינות שונות.

יבוא במחירי היצף מתקיים כאשר מחיר המכירה ליצוא של הטובין הינו נמוך
ממחיר המכירה של טובין זהים או דומים במכירה בשוק המקומי של מדינת המקור.

יש לשים לב כי לא כל יבוא במחיר זול הינו יבוא במחירי היצף.

מוצר הנמכר לישראל במחיר זול ביותר אך שאינו נמוך ממחירו במדינת המקור,
המייצרת אותו, לא ייחשב כיבוא במחירי היצף. 

 

מהו היטל היצף?

היטל היצף הינו היטל המוטל על מוצרים מיובאים בהיצף, במקרים בהם היבוא גורם
לנזק ממשי לתעשייה המקומית של מוצרים זהים או דומים. 

לרוב ההיטל יוטל באחוזים מערך הטובין המיובאים, דבר אשר יגרום ליוקר המוצר
במלוא שיעור ההיצף או בשיעור שימנע את הנזק לתעשייה המקומית. 

ניתן להטיל את ההיטל בצורה של הגבלת מכסה למוצר ועוד.

 

כיצד נפתחת חקירת היצף?

על מנת שיפתח הליך של חקירה, יש צורך בתלונה של יצרן מקומי כנגד יבוא בהיצף. 

התלונה תוגש לממונה על היטלי הסחר במשרד התמ"ת.

הממונה יבדוק את התלונה ובאם ימצא כי קיים יסוד לכאורה לתלונה הוא יפנה ישירות
ליבואנים וליצרנים הזרים הנזכרים בתלונה ויורה להם להגיב לתלונה בתוך זמן קצוב.

כמו כן, יפרסם הממונה הודעה בעיתונות המעדכנת על חקירת היצף וקוראת לצדדים
מעוניינים להגיב לתלונה שבנידון. 

לאחר קבלת תגובות הצדדים יערוך הממונה בדיקה מקדמית ויבדוק האם נגרם נזק
לתעשייה המקומית כתוצאה מיבוא בהיצף.

הממונה יקבע היטל משוער ויורה ליבואנים להפקיד ערובה זמנית בגובה ההיטל
עד שיקבע היטל סופי.

לרוב הטלת ערובה זמנית זו תאלץ את יבואנים להעלות את מחירי המוצרים המיובאים ובכך יוכרע התיק. 

המשך ההליך יכלול חקירה יסודית של הממונה ובחינת הנתונים שהוגשו לו על ידי הצדדים להליך.

הממונה יבחן האם אכן קיים יבוא בהיצף והאם בעקבותיו נגרם נזקק לתעשייה המקומית. 

ממאי חקירתו של הממונה יועברו לוועדה המייעצת הפועלת על פי חוק היטלי הסחר,
שתשמע את טענות הצדדים להליך ותגיש את מסקנותיה  והמלצותיה לשר התמ"ת.

שר התמ"ת יבחן את נתוני הוועדה וכן את אינטרס המשק בכללותו.

השר בשיתוף שר האוצר רשאי להטיל את ההיטל.

 

מדוע יבוא במחירי היצף הינו תופעה בלתי רצויה?

היצף מתקיים לרוב כאשר היצרן הזר נהנה ממעמד מונופוליסטי בשוק המקומי שלו ועל כן
נהנה מרמת מחירים גבוהה בשוק זה.

כאשר ליצרן הזר נוצר עודף בכושר הייצור ביחס לשוק המקומי שלו ויחד עם זאת המשך
הייצור יכסה את עלויות הייצור שלו בתוספת חלק מהעלויות הקבועות ולכן יעדיף היצרן הזר
להמשיך ולייצר אך במקום למכור את מוצריו בשוק המקומי, דבר היעלה את ההיצע
ויוריד את התמורה, יעדיף היצרן למכור את מוצריו לשווקים זרים. 

עצם ניצולו של היצרן הזר את מעמדו המונופוליסטי, נתפס כבלתי רצוי וכניצול יתרון יחסי
מלאכותי המנוגד לכללי התחרות החופשית והסחר הבינלאומי ולכן כאשר נגרם נזק
לתעשייה המקומית בעקבות התנהלותו של היצרן הזר,
החוק מאפשר להתגונן כנגד היבוא במחירי היצף.

 

נגן וידאו

פנה עכשיו וקבל אבחון ומענה ראשוני

התקשר
פניה בוואטסאפ
דילוג לתוכן