עורך דין אימוץ ילדים – כיצד יוכל לסייע לך?

הליך אימוץ ילד הינו הליך המוסדר לפרטי פרטים, על מנת להבטיח כי ילד אשר נמסר מידי
הוריו הביולוגיים לידי הורים מאמצים, יזכה בהורים שיש בידיהם לספק את צרכיו החומריים והרגשיים.

מערכת הדינים החלה במדינת ישראל על אימוץ ילד נוגעת הן לאימוץ ילד אשר נולד בישראל והן
לאימוץ ילד שנולד ונמסר להורים המאמצים בחו"ל.

 

עורך דין אימוץ ילדים

הליכי אימוץ עשויים להתארך ולהיתקל בקשיים כאשר הם לא נעשים בהתאם להוראות החוק.

מסיבה זו, רצוי כי הליך האימוץ יהיה מלווה על ידי עורך דין אימוץ ילדים שהינו בעל ניסיון ובקיאות
במערך דיני המשפחה בכלל ובסוגיות בדיני אימוץ ילדים בפרט. 

 

אופן אימוץ ילדים בישראל

המקור החוקי לאימוץ ילדים בישראל הוא חוק אימוץ ילדים. חוק זה מסדיר את העקרונות הבסיסיים
בהליכי אימוץ ואת הדרישות האופרטיביות הנוגעות להליך זה.

החוק קובע כי אימוץ באופן רשמי ייעשה על ידי צו של בית משפט וזאת ככל שבית המשפט סבור כי
האימוץ או החלטה הנוגעת אליו היא כזו אשר עונה על טובת המאומץ.

 

תנאים לאימוץ ילד

כאמור, התנאי הבסיסי באימוץ הוא כי מדובר במעשה המיטיב עם הילד.

כאשר מדובר בילד רך בשנים, טובתו נגזרת מקריטריונים כגון הבטחת יציבות במקום קבוע
ואפשרות מימוש צרכיו.

עם זאת, לעיתים צו האימוץ מתבקש ביחס לילד בגיל בו באפשרותו לתקשר עם סביבתו
ולהביע את רצונותיו בצורה מילולית ורצונות אלו נדרשות להילקח בחשבון בעת בחינת בקשת האימוץ. 

 

תנאי סף לאימוץ ילד

מאמץ נדרש להיות בן 18 שנים לפחות ובפער של 18 שנה מהמאומץ.

כמו כן,  הכלל הוא כי אימוץ ילד ייעשה על ידי שני הורים וזאת למעט במקרים שבהם מדובר
בהורה מאמץ המצוי בזוגיות אם מי שהוא הורה ביולוגי או מאמץ קודם לילד נשוא בקשת האימוץ
או אם מדובר בקרוב משפחה של הילד אשר מבקש לאמצו בנסיבות של פטירת הוריו. 

 

הסכמת הורה הילד ותקופת מבחן

על מנת שיינתן צו אימוץ על ידי בית המשפט, עליו לבחון את שאלת הסכמת ההורה המוסר ילד לאימוץ,
אודות הסכמתו לעשות כן.

יתר על כן, במידה שבני זוג חפצים באימוץ של ילד, עליהם לעמוד בתקופת מבחן של 6 חודשים
שבהם על המועמד לאימוץ להיות סמוך לשולחנם. 

 

 

 

נגן וידאו

פנה עכשיו וקבל אבחון ומענה ראשוני

התקשר
פניה בוואטסאפ
דילוג לתוכן